Stemming bestuur 2021/2024 - Duikclub Mototi Ninove

DUIKCLUB MOTOTI

DE VOLGENDE BESTUURSVERKIEZINGEN ZULLEN DOORGAAN IN November 2021
Het bestuur besliste om de verkiezingen 3-jaarlijks te houden