LIDMAATSCHAP VAN ONZE DUIKSCHOOL MOTOTI

HIERONDER EEN OVERZICHT geldig voor het lidmaatschap jaar 2019

LIDMAATSCHAP BIJ DUIKSCHOOL MOTOTI

– Lidgeld 2019 voor beginnende duiker : januari 2019 tot en met december 2019 : Inbegrepen in Open Water cursus kostprijs.
– Lidgeld 2019 voor gebrevetteerde duikers : januari 2019 tot en met december 2019 : € 100,00
– Lidgeld voor gebrevetteerde duiker die er gedurende het lopende jaar bijkomt = aantal resterende maanden van het jaar x 10 € (In één keer te betalen)
– U heeft stemrecht bij verkiezing van bestuur, duikschoolleiding, enz… nadat U minstens 2 jaar lid bent van onze duikschool.
– U kan deelnemen aan alle zwembadactiviteiten.
– U kan deelnemen aan alle buiten club duiken georganiseerd door duikschool Mototi.
– U kan deelnemen aan alle nevenactiviteiten georganiseerd door de club.

Elk lid is verplicht om eens hij/zij gebrevetteerd is een duikverzekering af te sluiten
Wij raden een Bronze sport divers verzekering aan bij DAN Europe

Zwemmer:
Lidgeld 2019 : januari 2019 tot en met december 2019 : € 100,00
Wordt U lid gedurende het lopende jaar dan wordt het lidmaatschap geld vastgelegd volgens aantal resterende maanden in het jaar x 10 €

OPGELET : homologatie brevetten
Wanneer U alle noodzakelijk oefeningen en duiken heeft volbracht kan U gehomologeerd worden met een PADI brevet.
De kosten voor deze duikcertificatie/homologatie zijn inbegrepen in de cursus kostprijs.
De cursus kostprijzen kan U vinden op de pagina’s  op deze website onder de rubriek PADI cursussen.
Cursussen worden pas aangevat na volledige betaling van de opleiding kosten.
Deelnemers die een cursus niet beëindigen of hun lidmaatschap gedurende het lopende jaar opzeggen zullen geen recht hebben op een financiële tegemoetkoming of terugvordering.

ENKEL LEDEN VAN DUIKCLUB MOTOTI HEBBEN RECHT TOT TOEGANG IN HET ZWEMBAD.