We zijn vertrokken !
20 oktober 2011
Het nieuwe jaar in met Mototi duikclub
16 januari 2012

Verkiezing van nieuw bestuur

Op 17 november aanstaande zal de verkiezing plaats vinden van het bestuur van duikclub Mototi.

KANDIDATUUR STELLING
Wie interesse heeft om een extra steentje bij te dragen tot onze club kan zich kandidaat stellen en dit tot 15 november via een mailtje naar Nadia op ndt@telenet.be
Een mail met relevante informatie wordt weldra aan iedereen bezorgd.

OP 17 NOVEMBER
We rekenen erop dat U uw stem laat horen of te kennen zal geven !
Het voorlopig bestuur zal aanwezig zijn in het zwembad vanaf 19h30.

De verkozen bestuursleden krijgen hun mandaat toegekend voor de periode van 1 jaar, een periode waarna nieuwe kandidatuurstellingen en verkiezingen zullen volgen voor de nieuwe daaropvolgende termijn.