De nieuwe doorstart
30 augustus 2011
Verkiezing van nieuw bestuur
26 oktober 2011

We zijn vertrokken !

Beste vrienden, Mototi leden,

De goedkeuring van de huur van het zwembad op donderdag avond is een feit.
Het heeft veel moeite, volharding en doorzetten vereist maar oprecht fier kunnen we meedelen dat duikclub Mototi volledig op de sporen zit.

Het voorlopig bestuur komt weldra bijeen om alles even op een rijtje te zetten zodat de club optimaal kan functioneren.
Er staan ook verkiezingen gepland …..

Wie stelt zich kandidaat voor de bestuurs posities binnen onze club ?
Wie interesse heeft wordt verzocht dit mee te delen aan Nadia, Chris, Philippe of Danny.
Er volgt heel weldra meer nieuws ….. eerst onze ‘opstart’ vertraging even wegwerken en dan er tegen aan.